Ingangsdatum 01/02/2023

In overeenstemming met de bepalingen van de artikelen 6-III en 19 van Wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie, bekend als de L.C.E.N., worden gebruikers van de website www.les3lacsdusoleil.com hierbij geïnformeerd over deze wettelijke kennisgeving.

De verbinding met en het surfen op de website www.les3lacsdusoleil.com door de gebruiker impliceert de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van deze juridische verklaring.

Deze zijn beschikbaar op de site onder het kopje "Juridische informatie".

ARTIKEL 1 : De uitgever

De website www.les3lacsdusoleil.com wordt gepubliceerd door de onderneming SARL LOISIRS ET SPORTS met een kapitaal van €32.000, ingeschreven bij de RCS op 25-01-1985 onder nummer 33169146900018, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Plaine de Serrières in Trept (38460).

Intracommunautair BTW-nummer: FR16331691469

De Publicatiedirecteur is PAUSE Georges.

ARTIKEL 2 : De gastheer

De host van de website www.les3lacsdusoleil.com is OVH SAS, met maatschappelijke zetel te 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix.

ARTIKEL 3: Toegang tot de site

De site is toegankelijk vanaf elke locatie, 7 dagen per week, 24 uur per dag, behalve in gevallen van overmacht, geplande of ongeplande onderbrekingen die kunnen voortvloeien uit onderhoudsvereisten.

De website www.les3lacsdusoleil.com kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige wijziging, onderbreking of opschorting van diensten.

ARTIKEL 4: Gegevensverzameling

De site waarborgt dat de persoonlijke gegevens van de Gebruiker worden verzameld en verwerkt met inachtneming van de privacy overeenkomstig de Franse wet op de gegevensbescherming nr. 78-17 van 6 januari 1978.

Krachtens de Franse Wet Bescherming Persoonsgegevens van 6 januari 1978 hebben Gebruikers het recht op toegang tot, rectificatie van, verwijdering van en bezwaar tegen hun persoonsgegevens. De Gebruiker kan dit recht uitoefenen:

- via een contactformulier;

ARTIKEL 5: Cookies

Gebruikers worden geïnformeerd dat er automatisch een cookie in hun browser kan worden geïnstalleerd wanneer ze de site bezoeken.

Door de site te bezoeken, accepteert u deze.

Een cookie is een element waarmee de Gebruiker niet kan worden geïdentificeerd, maar dat wordt gebruikt om informatie op te slaan met betrekking tot het surfen van de Gebruiker op de Website. De Gebruiker kan deze cookie uitschakelen via de instellingen van zijn browsersoftware.

ARTIKEL 6: Intellectuele eigendom

Elk gebruik, reproductie, distributie, marketing of wijziging van de volledige of een deel van de website www.les3lacsdusoleil.com zonder toestemming van de uitgever is verboden en kan leiden tot gerechtelijke vervolging zoals voorzien in het Franse Wetboek van Intellectuele Eigendom en het Franse Burgerlijk Wetboek.